Alle opgestelde teksten, foto's, tekeningen en grafieken op deze website

zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privť-gebruik.


Niets van deze website mag voor commerciŽle doeleinden worden overgenomen,

gebruikt, gedistribueerd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pavell BVBA.


Iedereen kan een link leggen naar deze website of naar individuele artikels

uit de site.


In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming

van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die u op onze site

invult u op uw verzoek medegedeeld en indien u zulks wenst gecorrigeerd.

                
Systeem vereisten | Copyright | Contact

Copyright ©2006-2016 PAVELL CSI Software. All Rights Reserved.

Deze website werd ontworpen met EZ-Generator

eXTReMe Tracker